Konopka maść do bardzo suchej skóry
Cannaderm

45.00

Na stanie

Opis

  • Typ pro­duk­tu: Maść
  • Pro­du­cent: Can­na­derm
  • Skład­ni­ki:  Can­na­bis Sati­va Seed Oil, Buty­ro­sper­mum Par­kii, Gly­ci­ne Soja (soy­be­an) Oil, Gly­ce­ryl Ste­ara­te, Cera Alba (beeswax), Salvia Offi cina­lis Leaf Extract, Limo­ne­ne, Lina­loo
  • Pojem­ność: 75g

 

Konopka, to maść z wysoką zawartością oleju konopnego, która jest najlepszym antidotum na suchą i pękającą skórę. Maść Konopka produkcji Cannaderm zapewnia szybkie i długotrwałe nawilżenie, oraz wygładzenie bardzo suchej skóry.

Maść słu­ży do codzien­nej pie­lę­gna­cji skó­ry bar­dzo suchej, pęka­ją­cej, i moc­no łusz­czą­cej się. Dzię­ki 50% zawar­to­ści ole­ju konop­ne­go maść Konop­ka spraw­dzi się rów­nież przy skó­rze zaczer­wie­nio­nej i swę­dzą­cej, z obja­wa­mi ato­po­we­go zapa­le­nia skó­ry.

Maść Konopka, to bardzo dobra alternatywa dla wazeliny, przy atopowym zapaleniu skóry, oraz przy łuszczycy.

Maść Konop­ka do bar­dzo suchej skó­ry zawie­ra skład­ni­ki aktyw­ne:
– 
olej konop­ny, któ­ry ma dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­ne, odżyw­cze, oraz rege­ne­ru­ją­ce na skó­rę
– masło shea, któ­re świet­nie nawil­ża, koi podraż­nie­nia, zmięk­cza skó­rę, oraz sta­no­wi natu­ral­ny filtr dla pro­mie­ni UV
– hyzop, któ­ry ma dzia­ła­nie prze­ciw­o­brzę­ko­we, i rege­ne­ru­ją­ce

Jak uży­wać maści do bar­dzo suchej skó­ry?
Sto­so­wać na suchą, oczysz­czo­ną skó­rę cia­ła 1–2 razy dzien­nie, roz­pro­wa­dzać i wma­so­wać koli­sty­mi rucha­mi. Tyl­ko do użyt­ku zewnętrz­ne­go!

 

Pro­duk­ty o podob­nym dzia­ła­niu znaj­dziesz tutaj:
Bal­sam do cia­ła z kono­pi India Cosme­tics
Krem do skó­ry wraż­li­wej Can­na­derm Rege­ne­ra­ce
Serum do bar­dzo suchej skó­ry twa­rzy i dło­ni India Cosme­tics
Mlecz­ko do dema­ki­ja­żu z ole­jem konop­nym Can­na­derm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Konopka maść do bardzo suchej skóry
Cannaderm”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *