Krem przeciwtrądzikowy z olejkiem konopnym
Cannaderm Aknea

43.00

Na stanie

Opis

  • Typ pro­duk­tu: Krem
  • Pro­du­cent: Can­na­derm
  • Pojem­ność: 75g
  • Skład­ni­ki: Aqua, Can­na­bis Sati­va Seed Oil, Gly­ce­ryl Ste­ara­te, Alco­hol, Gly­ce­ryl Ste­ara­te Citra­te, Cete­aryl Alco­hol, Potas­sium Alum, Toco­phe­rol, Cetyl Alco­hol, Ste­aric Acid, Pal­mi­tic Acid, Com­mi­pho­ra Myr­r­ha Resin Extract, Sym­phy­tum Offi­ci­na­le Root Extract, Gly­ce­ryl Capry­la­te, Can­na­bis Sati­va Seed Extract, Gly­ce­rin, Pan­the­nol, p-Ani­sic Acid, Sodium Caproyl / Lau­royl Lac­ty­la­te, Trie­thyl Citra­te, Thy­mus Ser­pyl­lum Oil, Sali­cy­lic Acid, Sodium Bicar­bo­na­te, Loni­ce­ra Capri­fo­lium Flo­wer Extract, Loni­ce­ra Japo­ni­ca Flo­wer Extract, Xan­than Gum, Bisa­bo­lol, Leci­thin, Mela­leu­ca Alter­ni­fo­lia Leaf Oil, Citral, Gera­niol, Lina­lo­ol, D-Limo­ne­ne

 

Krem przeciwtrądzikowy Aknea, to dobry i skuteczny kosmetyk, który został sporządzony na bazie oleju konopnego. W następstwie jego stosowania poprawia się stopniowo wygląd skóry, oraz łagodnieją zmiany trądzikowe.

Krem prze­ciw­trą­dzi­ko­wy Aknea regu­lu­je wydzie­la­nie sebum, dzia­ła prze­ciw­bak­te­ryj­nie, redu­ku­je zaczer­wie­nie­nia i podraż­nie­nia skór­ne. Krem Aknea bar­dzo szyb­ko się wchła­nia i nie pozo­sta­wia tłu­ste­go fil­mu na skó­rze. Krem pro­duk­cji Can­na­derm nie zawie­ra sztucz­nych barw­ni­ków, kon­ser­wan­tów, para­be­nów, sub­stan­cji ropo­po­chod­nych, che­micz­nych fil­trów UV, czy też skład­ni­ków pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go, lub z roślin gene­tycz­nie mody­fi­ko­wa­nych.
Krem prze­ciw­trą­dzi­ko­wy Aknea zawie­ra w swo­im skła­dzie 15% natu­ral­ne­go ole­ju konop­ne­go.

Krem prze­ciw­trą­dzi­ko­wy Aknea zawie­ra skład­ni­ki aktyw­ne:
olej konop­ny, któ­ry dzia­ła prze­ciw­za­pal­nie, przy­spie­sza rege­ne­ra­cję skó­ry
– wyciąg z kory dębu, któ­ra dzia­ła ścią­ga­ją­co, prze­ciw­za­pal­nie i prze­ciw­bak­te­ryj­nie
– mir­ra, któ­ra nada­je kre­mo­wi sil­ny pobu­dza­ją­cy zapach,hamuje wydzie­la­nie łoju,działa sil­nie przeciwbakteryjnie,oraz prze­ciw­za­pal­nie
– tymia­nek, któ­ry dzia­ła prze­ciw­bak­te­ryj­nie, prze­ciw­grzy­bicz­nie, prze­ciw­za­pal­nie, ścią­ga­ją­co, oraz toni­zu­ją­co
– drze­wo her­ba­cia­ne, któ­re łatwo prze­ni­ka przez skó­rę i dzia­ła sil­nie bak­te­rio­bój­czo na bak­te­rie bez­tle­no­we wywo­łu­ją­ce zmia­ny trą­dzi­ko­we

W jaki spo­sób uży­wać kre­mu prze­ciw­trą­dzi­ko­we­go?
Nie­wiel­ką ilość kre­mu nanieść na pal­ce dło­ni, a następ­nie deli­kat­nie wma­so­wać w umy­tą i wysu­szo­ną skó­rę twa­rzy, aż do jego wchło­nię­cia. Kre­mu nie wol­no uży­wać w oko­li­cach oczu!

ZOBACZ NA PODOB­NE PRO­DUK­TY Z TEJ KATE­GO­RII:
Kro­ple łago­dzą­ce trą­dzik India Cosme­tics
Krem do skó­ry wraż­li­wej Rege­ne­ra­ce
Natu­ral­ny kola­gen w pły­nie Col­la­gen DuoLi­fe
Krem do twa­rzy z natu­ral­nym ole­jem konop­nym India Cosme­tics

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Krem przeciwtrądzikowy z olejkiem konopnym
Cannaderm Aknea”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *